Sản phẩm

Combo bút PH, máy điện phân và bút thử nước TDS EC, Nước thử PH.

Sử dụng nhanh để kiểm tra nồng độ pH của nước. Nhỏ gọn tiện để mang theo bên người. Dễ dàng sử dụng thời gian phản hồi nhanh chính xác Bút TDS đo động cứng của nước SP bao gồm 1 bút TDS & EC kèm bao da, 1 máy PH, 1 máy điện phân
Mã SP: 6739

450,000 VNĐ