Sản phẩm

Thuốc thử PH cho dung dịch đo độ axit hay bazo, dung tích 50ml

- Công dụng thuốc thử PH cho dung dịch: - Chai thuốc thử PH cho dung dịch dùng để xác định tính axit hay tính bazo của dung dịch, khi pha thử mẫu của thuốc thử vào trong dung dịch quỳ tím giữ nguyên màu thì dung dịch trung tính nghĩa là độ axit bằng độ bazo của dung dịch ( bản chất là nồng độ ion H+ và nồng độ ion OH- của dung dịch bằng nhau ). Nếu giấy quỳ đổi màu đỏ sẽ thì dung dịch có độ axit nếu dung dịch đổi sang màu xanh thì dung dịch có độ bazo mạnh hơn độ axit. - Khi bạn xác định được độ axit hay độ bazo của dung dịch bạn có thể làm nhiều việc với nó. Giả sử như bạn cần xác định độ axit hay độ bazo của mỹ phẩm bôi lên da lên mặt hằng ngày của bạn. Đảm bảo an toàn với da của bạn.
Mã SP: 6825

120,000 VNĐ

-  Công dụng thuốc thử PH cho dung dịch:

- Chai thuốc thử PH cho dung dịch dùng để xác định tính axit hay tính bazo của dung dịch, khi pha thử mẫu của thuốc thử vào trong dung dịch quỳ tím giữ nguyên màu thì dung dịch trung tính nghĩa là độ axit bằng độ bazo của dung dịch ( bản chất là nồng độ ion H+ và nồng độ ion OH- của dung dịch bằng nhau ). Nếu giấy quỳ đổi màu đỏ sẽ thì dung dịch có độ axit nếu dung dịch đổi sang màu xanh thì dung dịch có độ bazo mạnh hơn độ axit.

- Khi bạn xác định được độ axit hay độ bazo của dung dịch bạn có thể làm nhiều việc với nó. Giả sử như bạn cần xác định độ axit hay độ bazo của mỹ phẩm bôi lên da lên mặt hằng ngày của bạn. Đảm bảo an toàn với da của bạn.